Služby mediátora pro jednotlivce i firmy.

Mediace  v oblastech  sporů občanských, obchodních,  pracovních,  spotřebitelských  a  sporů  s veřejným prvkem.

Mediátor usnadňuje komunikaci.  Zúčastněným stranám konfliktu pomáhá nalézt vhodné řešení, jehož cílem je dohoda.

OSVĚDČENÍ

© 2020 by ELVIN TRADING s.r.o.